About us

Helsingegården är en gammal lanthushållsskola som startades 1918 av Agnes Sundberg. Lanthushållsskolan bildades på den före detta Helsingegården Ol-Ols, eller Brudbacken som den också kallades. Skolan var en av 40 lanthushållsskolor som bildades under de första tio åren på 1900-talet. Någon gång i mitten av 1800-talet var gården även ett gästgiveri.

Agnes Sundbergs tanke med lanthushållsskolan var att göra den till ”en hemmens och bondekulturens högborg”. Hon besökte ofta auktioner för att göra inköp av genuina möbler, vävnader och bonader till gården. Vackra ting var viktiga för Agnes som förstod sig på att skapa glädje och trivsel på skolan och hon fick sina elever att ta till vara på och vårda saker och ting. Skolan var ett produktionshushåll med produkter från eget jordbruk, trädgård och djur. Eleverna fick lära sig allt från att sköta djur, laga mat, sy, väva, tvätta och sköta en trädgård.

Elever kom till skolan från hela Sverige på grund av sitt goda rykte, och även om arbetet var hårt och dagarna långa så trivdes eleverna. Arbetsglädje och att göra sitt bästa var utmärkande för rektor och lärare och det smittade av sig på eleverna. ”Jag är en helsingegårdsflicka – allting går” var mottot.
Advent, Lucia och midsommar var traditionsrika och viktiga högtider även på den tiden. Exempelvis samlades Järvsöborna i storstugan på Helsinggården för att fira Lucia.

År 1952 övertogs Helsingegårdens lanthushållsskola av Landstinget och drevs vidare som skola fram till 1989. En omfattande ombyggnad av skolan påbörjades 1955 och den nya skolan stod klar 1959 efter fyra års byggande. Ett nytt skolhus och två elevhem med vardera tio rum kunde då tas i bruk. Man kunde då ta emot 40 elever och samtidigt slopade man djuren på gården som krävde mycket hårt arbete och som inte passade in i de nya modernare tiderna.

Helsingegården vandrarhem drivs med hållbar inriktning. Det innebär bland annat att gården, i första hand, är inredd med auktionsgods samt begagnade möbler och inredning och vi koncentrerar våra inköp till lokala matproducenter. Dessutom källsorterar vi våra sopor och använder oss av fliseldning för uppvärmning av den stora gården.